wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Overleg over de coffeeshop: 18 maart – Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een paar maal een zogenoemd kwartaaloverleg over overlast veroorzaakt door (bezoekers van) de coffeeshop in de Doelstraat. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent, de eigenaar van the Lounge en de wijkraad telkens terug blikken op de achter ons liggende periode. We staan tijdens die gesprekken …