wijkkeukenvanzuid.wordpress.com
Projecten
De Wijkkeuken initieert en participeert in diverse sociaal-maatschappelijke projecten zoals de Thuiskoks en de Aanschuiftafels. In deze projecten worden vrijwilligers getraind en ingezet om te koke…