wiesz.name
Jak doszło do odkrycia?Istnieje więc szansa, że zjawisko mogło zostać dostrzeżone przez prymitywne gatunki człowieka - Dzisiaj
Ślady potężnej eksplozji w centrum Galaktyki Drogi Mlecznej zauważył prof. Joss Bland-Hawthorn z uniwersytetu w Sydney, analizując fotografie rentgenowskie