wielorakietematy.pl
Afazja – jak rozmawiać z chorym cierpiącym na afazję. Informacje praktyczne dla rodzin i bliskich pacjentów
Co to jest afazja? W następstwie uszkodzenia mózgu, na przykład po przebytym udarze lub urazie głowy, mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia funkcji poznawczych. Typ i głębokość deficytów zale…