wieistheoherbots.com
Stoppen met drinken heeft ook positieve gevolgen // Stop drinking also has positive effects
“Zonder te stoppen met drinken, het volgen van mijntwaalf-stappen-programma en iets te doen aan mijn gezondheid, had ik op 64 niet meer kunnen doen wat ik doe op de video hier beneden&#8221…