wieistheoherbots.com
Stap 9 AA-Twaalf-stappen-programma
Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken. Ik publiceer dit gedeelte reeds, omdat ik kortelings ga overschakelen op een ander…