wieistheoherbots.com
Stap 10 AA-Twaalf-stappen-programma
“We zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven”. Ik publiceer dit gedeelte reeds, omdat ik kortelings ga ove…