wibescb.com
Summering av konferensen Invest in life 2017
Invest in life - sammanställning av konferensen Wibes - Women in Business ES har haft en 3-dagars konferens på hotel Fontana Plaza 15 - 18 maj. Totalt var det ca 30 st konferens deltagare som deltog varav 16 st som föreläsare. Från Sverige kom 7 st konferensdeltagare vilka inte har ett eget boende på Costa