wiaraprzyrodzona.wordpress.com
Symbole Słowiańskie
Krzyż Solarny – Niebocentryczny Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych Indoeuropejczyków. Jednocześnie koło jest tutaj symbolem Nieba – Prawi, a Krzyż wyzn…