wiaraprzyrodzona.wordpress.com
Starożytne zapiski w języku prasłowiańskim
Moja teza że to Słowianie są w istocie twórcami cywilizacji ludzkiej i że język prasłowiański był fundamentem na którym powstały inne języki z grupy indo-europejskiej, jest wprawdzie logiczna ale c…