whywetravelsk.com
ZMENA JE ŽIVOT – ČI AKO NÁS TO UČILI
Vždy som sa modlila za to, aby som našla chlapca, s ktorým budem mať spoločné záujmy, no zároveň som chcela, aby sme boli trochu odlišní. Po čase som takého našla. alebo našiel on mňa? Nikdy by mi …