whitedeer.earth
W.J. Gruffydd a’r Pedair Cainc
Yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif roedd ysgolheigion yn credu mai gweddillion dryslyd hen fytholeg oedd y Pedair Cainc. Doedd Syr Ifor Williams, un o gewri’r cyfnod, ddim gwahanol yn hynny chw…