whisper-365.com
Резбарство Дел 3 – Трон на резбарството во Охрид
„Традицијата живее затоа што младите луѓе ја доживуваат нејзината романса и додаваат сјај на истата“-Michael Novak Има денови кога забораваме колку е важна традицијата. Таа претставува моќна сила с…