whisper-365.com
Steve’s Coffee House – врвен квалитет во Охрид
Петокот беше отворен Steve’s Coffee House, како новитет во охридската, а и македонската угостителска понуда. Бидејќи во нашата стручна литература не постои ваков вид на објект, како најсоодветен ќе…