whisper-365.com
Пешна – пештерата каде реалноста и фантазиjата се соединуваат
For English click here! Пештерата Пешна преставува една од најатрактивните природни убавини во нашата земја, прогласена за природно наследство на Македонија. Воедно претставува пештера со најголем …