whisper-365.com
Трансформациjа, маска или природна убавина
Употребата на козметиката е позната уште од античко време. Споменато е „Боење на лицето“ во Стариот завет, Египјаните, Античките Грци и Римјаните, преферирале блед тен за која цел користеле бело ол…