whisper-365.com
Резбарство Дел 1
For English click here ♣ ♣ ♣ Резбарството е уметност која раскажува приказни со векови. Секој посветен момент, секој потег со длетото во создавањето на оваа уметност има свое значење. Исполнето…