whisper-365.com
Авантура преку океан
For English please click here. Како семејство многу сакаме да патуваме. Бидејќи децата се сѐ уште мали вообичаено посетуваме поблиски дестинации. Овој пат одлучивме да направиме нешто возбудливо, п…