whenimbackagain.wordpress.com
Gränslös
En grind, men till vilken nytta när inget mer finns? Vem använder den nu? En lämning, ett minne av något som varit, men som inte mer är. Ett ett förintat jag, ett utraderat liv och så grinden först…