whenateengoesgreen.com
Je oude smartphone recyclen: Stichting AAP
Vandaag wil ik het graag hebben over een mooie vorm van recycling die ik onlangs heb ontdekt. Recycling van je oude telefoon(s)! Je kan met deze dingen die je nagenoeg nooit meer nodig hebt namelij…