whenateengoesgreen.com
Vrijwilligerswerk: NLdoet
11 maart was het nationale vrijwilligersdag van NLdoet. Op deze dag zijn er door heel Nederland acties opgezet om klussen te doen, van schilderen tot bloemen planten. Iedereen kan op zijn eigen man…