whatsyourstory.trendmicro.cz
Více informací - CZ - Whats Your Story?
Jak probíhá videosoutěž What’s Your Story? 2019: Ujistěte se, že se můžete zúčastnit. Abyste se mohli zúčastnit soutěže, musí Vám být alespoň 15 let a musíte být učněm, žákem nebo studentem studujícím na libovolném typu školy. Pokud jste mladší než 16 let, budete k účasti potřebovat souhlas rodiče nebo opatrovníka. Přečtěte si oficiální pravidla, abyste …