werktijdzorg.nl
Beroepenfeest Heerenveen Joure On Stage wordt voortgezet | Werktijd zorg
Heerenveen Joure On Stage, het evenement waar vmbo-leerlingen zich kunnen oriënteren op beroepen, wordt voortgezet in 2018. De ervaringen met de eerste editie, in maart van dit jaar, waren enorm positief, zowel van de leerlingen, als van de beroepsbeoefenaren en docenten. Het doel was om te zorgen dat vmbo-leerlingen goede beroepsbeelden krijgen voordat ze hun vervolgopleiding kiezen. De leerlingen waardeerden het project met het cijfer 7,8 en de beroepsbeoefenaren en docenten met het cijfer 8,0. 92% van de leerlingen geeft aan nu een beter beeld van de beroepen te hebben gekregen en 74% is echt enthousiast geworden over een beroep.