werktijdzorg.nl
Artikel 'Heel Holland zorgt' - Lustrum ziekenhuiszorg voor WerktijdZorg | Werktijd zorg
5 jaar geleden nam WerktijdZorg een deel van het personeelsbestand over van Care4u. Mét succes! Inmiddels is onze organisatie naast personeelsvoorziening in de ouderzorg & welzijn, werkzaam voor bijna alle ziekenhuizen in NoordNL. Op de foto ons artikel in de laatste editie van Heel Holland Zorgt.