wellalwayshaveparissite.com
De opkomst van de subversieve huiskat
De Nederlandse cultuur heeft aan de Tachtigers, deze artistiek-intellectuele beweging in de jaren 1880 rond het blad De Nieuwe Gids, veel te danken. Niet alleen een a-moralistisch kunstbegrip en ee…