welikeart.nl
Het Wij en het Ik van Cindy Moorman - We Like Art
Opgegroeid en grootgebracht in een hechte gemeenschap is voor Cindy Moorman de spanning tussen behoren en losstaan, tussen opgaan en loslaten, tussen het Ik en het Wij, een bekend gevoel. In haar onderzoek hiernaar vertaalt zij deze spanningen naar een geheel van performances, tekeningen, foto’s en lezingen. Moorman is opgeleid aan de Artez Arnhem en …