weechookeong.com
Questions Time 3-10-2012: Inisiatif Kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah
Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada Kementerian mempunyai rancangan dalam masa terdekat untuk mengurangkan kadar jenayah selain daripada jenis-jenis jen…