weechookeong.com
MOT: Airlines must refund Airport Tax to no-show passengers.
TARIKH : 23 NOVEMBER 2011 (RABU) Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian telah memberi kebenaran kepada AirAsia Bhd dan AirAsia X Sdn Bhd mengen…