webmonnik.nl
Toon je producten op Google Maps
Google registreert en publiceert steeds meer data rondom locaties op Google Maps. In een van mijn account zag ik dat er een bètafunctie beschikbaar was: Producten. Hiermee kan je informatie over jouw producten opgeven. Die informatie wordt getoond bij je vermelding op Google Maps. Zo stel je het in voor jouw vermelding.