webmonnik.nl
Case: nieuwe website ABU.nl. Van concept tot livegang
Webmonnik.nl heeft De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) ondersteund bij de realisatie van haar nieuwe site abu.nl. In dit uitgebreide artikel laat ik je zien hoe we dit gezamenlijk hebben aangepakt, welke beslissingen zijn genomen en welke tools we hebben gebruikt. Kortom: van concept tot livegang.