weblog.mazalien.nl
Mazaliens Blog A blog since 1999 Theatre Bukittinggi Sumatra Indonesia Minangkabau fire show
The Minangkabau ethnic group, also known as Minang (Urang Minang in Minangkabau language), is indigenous to the Minangkabau Highlands of Sumatra, in Indonesia.