webjvm.nl
Portugees oorlogsschip zijn holtedieren klasse van kwalpoliepen
Portugees oorlogsschip is erg giftig zeewezen met zijn langen tentakels tot lengte van 12m waarin gif zit die onderhangt zijn duizenden netelcellen met gif.