webjvm.nl
Glasspons bestaat al miljoen jaar geleden uit het Precambrium tijd
Glasspons heeft de vorm van een kom en bestaat al sinds het Eoceen 65 miljoen jaar geleden hebben zij zich verspreid over wereldzeeën tijdens bloeiperiode