webjvm.nl
bloedspons sponsen tot kwallen dankt zijn naam aan fraaie kleur
bloedspons sponsen tot kwallen Samen met zijn verwant. de broodspons, Haliehondria panieea, wordt deze spons zeer dikwijls langs onze rotskusten gevonden.