webjumla.wordpress.com
Bỏ chức năng ?tp=1 trong joomla 1.5
Chào các bạn! Sửa file joomla_root\libraries\joomla\application\module\helper.php Dòng 97 Mã: 1.if(JRequest::getBool(‘tp’)) {