webjumla.wordpress.com
ValAddThis plugin – thiet ke web
Plugin này là tương thích với cả hai Joomla! phiên bản 1,5 cũng như 1.6, 1.7 và 2.5 +.Nó sử dụng Bookmarking của AddThis.com. Đối với một danh sách đầy đủ các tính năng AddThis có một cái nhìn này …