webgiay.com
Giày chạy bộ Pure Boost – “anh em họ” của Ultra Boost có gì mới?
Những người anh em họ trong một gia đình tuy có cùng huyết thống nhưng sẽ không thể có những đặc điểm giống nhau hoàn toàn, giày chạy bộ adidas cũng vậy.