webgiay.com
Biết thêm về hãng giày Nike thông qua cuốn hồi kí của chủ tịch Phil Knight
Phil Knight có thể đã sắp kết thúc, nhưng những thành tựu mà ông để lại với vai trò là người đồng sáng lập nên thương hiệu giày Nike