webgiay.com
2019 dây giày trở thành dĩ vãng? Giày Nike ra mắt mẫu giày tự thắt dây bằng smartphone
Nhãn hiệu giày Nike gây sốt giới yêu giày với đôi Adapt BB vừa được ra mắt ngày 15/01/2019, là thế hệ thứ hai của dòng giày tự buộc dây do Nike phát triển.