web.itfakultetet.no
SQL Grunnkurs
Introduksjon Dette er et grunnleggende kurs i SQL-programmering. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med relasjonelle databaser, som f.eks. Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL-server eller MySQ…