web.itfakultetet.no
jQuery Grunnkurs
Introduksjon Dette er et grunnleggende kurs i Javascript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert bruk…