wd.rs
Cloud Hosting Server
Kod cloud hostinga serveri su povezani u jedan cloud, mogu biti fizički na potpuno različitim lokacijama.