wd.rs
Google preporuka za čišćenje ugroženog sajta
Čišćenje sajta od neželjenog malware koda može biti utopija bez pravog alata.