waterpol.org
Zniszczono biuro i ambulanse Zakonu Maltańskiego | WaterPOL.org
We wtorek 26 marca waterfordzkie biuro Zakonu Maltańskiego (Order of Malta) przy Bath Street padło ofiarą włamania i dewastacji.