waterpol.org
Złożono wniosek o pozwolenie na wydłużenie pasa startowego - WaterPOL.org
Zarząd lotniska w Waterford oficjalnie złożył wniosek do władz miasta i hrabstwa o wydanie pozwolenia na wydłużenie pasa startowego.