waterpol.org
Tak czy Nie dla aborcji? - Czy odrzucić 8. Poprawkę do Konstytucji | WaterPOL.org
25 maja obywatele Irlandii zagłosują w referendum, w którym zostanie zadane im jedno pytanie: Czy odrzucić 8. Poprawkę do Konstytucji? Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego. Choćby jeden z nich był jeszcze malutki. Bo mniejszy nie znaczy gorszy czy mniej ważny.