waterpol.org
Stypendium WIT dla Dominiki Kuźniar | WaterPOL.org
Dwoje studentów Waterford Institute of Technology (WIT) - Sean Walsh i Dominika Kuźniar - otrzymało specjalne stypendia dziekana uczelni warte 12 000 euro każde. Dominika Kuźniar, mieszkająca na Ferrybank, jest studentką pierwszego roku Wydziału Architektury i absolwentką szkoły średniej Presentation.