waterpol.org
Publiczne konsultacje w sprawie przedłużenia Waterford Greenway | WaterPOL.org
Władze Waterford rozpoczęły publiczne konsultacje w sprawie wydłużenia Waterford Greenway od parkingu na Bilberry do centrum miasta.