waterpol.org
Powstała nowa grupa kierująca Apple Market - WaterPOL.org
W ubiegłym tygodniu do życia powołana została nowa grupa, która zajmie się promocją i rozwojem Apple Market. -