waterpol.org
Nielegalne wysypiska śmieci wymykają się spod kontroli | WaterPOL.org
Radni hrabstwa Waterford są zdecydowani podjąć działania mające na celu zmniejszenie skali nielegalnego wyrzucania śmieci. Na marcowym posiedzeniu Rady Miasta i Hrabstwa zaprezentowane dane, które jednoznacznie wskazują, że nielegalne wysypiska śmieci wymykają się spod kontroli.